Charlton Heston

Biographie

Né le 4 octobre 1924, Evanston, Illinois, USA